Τσουλήθρες

Χαρακτηριστικά:
Χωρητικότητας 1-2 ατόμων ταυτόχρονα, ανοιχτή τσουλήθρα χωρίς σαμπρέλα, κατάληξη σε κολυμβητική δεξαμενή 1,20μ.βάθους. Μήκος 21μ.πλάτος 4μ. . Ύψος πύργου 6,94μ.

Χαρακτηριστικά:
Χωρητικότητας 1 ατόμου, υψηλής ταχύτητας, κλειστή τσουλήθρα χωρίς σαμπρέλα, με περιστρεφόμενη ελεύθερη κατάληξη σε κολυμβητική δεξαμενή 1,20μ.βάθους. Μήκος 23μ. . Ύψος πύργου 6,94μ.

Χαρακτηριστικά:
Χωρητικότητας 1 ατόμου, υψηλής ταχύτητας, ανοιχτή τσουλήθρα χωρίς σαμπρέλα. Μήκος 74μ. . Ύψος πύργου 10,80μ. Ασφαλές σταμάτημα δια της τριβής.

Χαρακτηριστικά:
4 διάδρομοι του 1 ατόμου, υψηλής ταχύτητας, ανοιχτή τσουλήθρα χωρίς σαμπρέλα. Μήκος 78μ. . Ύψος πύργου 10,80μ. Ασφαλές σταμάτημα δια της τριβής.

Χαρακτηριστικά:
Χωρητικότητας 1 ατόμου, υψηλής ταχύτητας, κλειστή τσουλήθρα χωρίς σαμπρέλα. Μήκος 70μ. . Ύψος πύργου 10,80μ.Ασφαλές σταμάτημα δια της τριβής.

Χαρακτηριστικά:
Χωρητικότητας 1-2 ατόμων ταυτόχρονα, ανοιχτή τσουλήθρα με σαμπρέλα, σλάλομ διαδρομή. Μήκος 118μ. Ύψος πύργου 7,94μ. Κατάληξη σε κολυμβητική δεξαμενή 1,20μ.βάθους.

Χαρακτηριστικά:
Χωρητικότητας 1 ατόμου, ανοιχτή τσουλήθρα χωρίς σαμπρέλα, σλάλομ διαδρομή. Μήκος 98μ. Ύψος πύργου 7,94μ. Κατάληξη σε κολυμβητική δεξαμενή 1,20μ.βάθους.

Χαρακτηριστικά:
Χωρητικότητας 1-2 ατόμων ταυτόχρονα, κλειστή τσουλήθρα με σαμπρέλα, σλάλομ διαδρομή. Μήκος 105μ. Ύψος πύργου 7,94μ.Κατάληξη σε κολυμβητική δεξαμενή 1,20μ.βάθους.

Χαρακτηριστικά:
Σύμπλεγμα παιχνιδιών που αποτελείται από 3 κλειστές παιδικές τσουλήθρες,2 ανοιχτές και μια έξτρα για βρέφη, περιστρεφόμενο κουβά ρίψης νερού, 6 νεροπίστολα και καταρράκτες. Βάθος νερού από 5-45εκ.